Köpvillkor

Följande allmänna villkor gäller för köp på denna webbplats.
Kontraktspart och tillhandahållare av webbplatsen är:

nu3 GmbH

Brückenstr. 5
10179 Berlin
Tyskland

Verkställande direktörer: Dr. Robert Sünderhauf, Felix Kaiser, Kassian Ortner
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), HRB 134222B
Momsnummer: DE277811558

Organisationsnummer: 502073-1526
Svenskt momsregistreringsnummer: SE502073152601

§ 1 Tillämplighet

 • Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan kund och nu3 GmbH (nedan "nu3") om köp av varor som beställts genom webbutiken på www.nu3.se eller annan webbplats som www.nu3.se omdirigerar till. Samtliga varor, tjänster och erbjudanden från nu3 utbjuds uteslutande enligt dessa villkor.
 • Som kund räknas både konsument och näringsidkare. En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. I kontrast är en näringsidkare en fysisk eller juridisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller inom näringsverksamhet.

§ 2 Beställning och ingående av avtal

 • Produktpresentationerna i webbutiken på www.nu3.se är inte anbud, utan endast inbjudan att beställa varor (utbud). nu3:s reklamerbjudanden är inte bindande om inte annat angivits.
  Du beställer varor genom ett i webbutiken anvisat elektroniskt beställnings- och betalningsförfarande. När du väljer en vara placeras denna i den virtuella varukorgen. I varukorgen får du en översikt över valda varor, och där kan du även ändra önskat antal av en vara eller helt ta bort en vara från varukorgen. Om du klickar på knappen "Till kassan" kommer du att bli ombedd att skriva in relevant information för leveransen liksom att välja en betalningsmetod. En sammanfattning av all relevant information för beställningen kommer att visas innan beställningen slutförs. Genom att trycka på knappen "Köp nu" beställer du de varor som ligger i din varukorg.

 • Din beställning är bindande (ett anbud). Bekräftelsen av att beställning kommit in sker omedelbart efter att beställningen slutförts men är inte ett godkännande av beställningen (accept). Om vi inte har godkänt din beställning inom fem dagar genom att skicka en forsendelsesbekreftelse via e-post eller genom leverans av varan, är din beställning inte längre bindande.
 • Om du vill ändra din beställning eller om du har frågor angående beställningen eller vår returpolicy, kan du sända ett e-postmeddelande till service@nu3.se. Eventuella returer ska, i den mån en vara får returneras, skickas till den returadress som anges i § 7 nedan.
 • Vi ingår ej avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

§ 3 Priser

De priser som anges i samband med beställningen är de som gäller. Priserna anges inklusive moms, men exklusive fraktkostnader. Tillkommande kostnader anges separat.

§ 4 Leveransvillkor

 • Frakten är gratis för leverans till Sverige vid beställningar över 500 kronor. För beställningar under 500 kronor tillkommer frakt om 29 kronor.
 • nu3 kan välja att leverera i flera delleveranser, men bär i så fall själv sina eventuella merkostnader för detta.
 • Leverans av vara sker med Posten (Postnord). nu3 sänder varor måndag - fredag kl. 12.00, inom 24 timmar från godkännandet av beställningen. Vara beställd före kl. 12.00 kan skickas redan samma dag. Om en vara inte är redo att skickas inom 24 timmar, kommer du att informeras via e-post.
 • Vi har tyvärr inte möjlighet att leverera till alla adresser. Om vi inte kan leverera till din adress kommer du att bli informerad om detta. Antingen ser vi då till att din beställning annulleras, eller så kommer vi överens om en alternativ leveransadress.
 • Om du inte har möjlighet att ta emot en leverans eller avhämta din vara, kan vi lämna information om eventuell möjlighet till omleverans eller avhämtning hos transportören. Om du inte hämtat ut varorna inom två veckor får nu3 sälja dem vidare, och du är i så fall skyldig att ersätta oss för eventuell förlust.

§ 5 Betalningsvillkor

 • Betalning i webbutiken kan ske med bankkort (Visa & Mastercard), med Paypal eller mot faktura. Vi förbehåller oss dock rätten att vid behov inskränka möjliga betalningssätt.
 • Om du betalar med bankkort reserveras summan av din beställning när beställningen avslutats. Pengarna dras när varorna skickas iväg. När du väljer att betala med kort måste du ange kortnumret, kortets giltighetstid samt CVC-koden (som du hittar på baksidan av kortet).
 • Betalar du mot faktura hanteras den av vår samarbetspartner Klarna. Klarna genomför en kreditbedömning, och vid godkänd kredit överlåts fordran avseende köpet till Klarna som därefter ansvarar för avisering och betalningsmottagning. Klarna pantsätter i detta skede nämnda fordran hos Nordea Finans Sverige AB. Vid val av fakturabetalning godkänner du överföringen av dina uppgifter till Klarna för identitets- och kreditupplysning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, med verkan för framtiden.

§ 6 Äganderättsförbehåll

Om du är näringsidkare gäller följande: Köpt vara förblir nu3:s egendom tills den blivit fullt betald; återtaganderätten kan även överlåtas till tredje man. Retentionsrätt har du endast om ditt motkrav är baserat på samma avtalsförhållanden. Vidare gäller att alla utestående fordringar mot dig omedelbart förfaller till betalning om du hamnar i mer än oväsentligt dröjsmål med någon betalning.

§ 7 Ångerrätt

Om du är konsument har du enligt lag rätt att frånträda ett köp (ångerrätt) genom att till nu3 ringa, lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du fått varan i din besittning (om avtalet avser flera varor eller flera delar, räknas tiden från att du fått den sista varan/delen). Detta gäller dock bl.a. inte för vara (i) som har tillverkats enligt din anvisning eller som annars har fått en tydlig personlig prägel, (ii) som snabbt kan försämras eller bli för gammal, (iii) som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av dig, eller (iv) som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.

Meddelande om att du utöver din ångerrätt kan lämnas eller sändas till:
nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Tyskland
Tel: 00800 - 423 779 61
Fax: +49 (0)30 39743422
E-Mail: service@nu3.se

Om du utövar din ångerrätt, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar lämna eller sända tillbaka varan till:
Nu3 GmbH
c/o FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren
Tyskland

Formulär för att utöva din ångerrätt hittar du här.

Om du utövar din ångerrätt kommer nu3 inom 14 dagar att betala tillbaka vad du har betalat för varan inklusive frakt och andra avgifter. Undantag är om du själv valt en dyrare frakt än standardalternativet. nu3 kan dock innehålla betalningen tills varan returnerats. nu3 kommer att använda samma betalningssätt som du, om du inte uttryckligen gått med på något annat. 

Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att ersätta nu3 (i) för varans värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion samt (ii) för eventuella förhöjda leveranskostnader på grund av ditt val av leveransmetod.

§ 8 Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig enligt vad som anges i vår sekretesspolicy.

§ 9 Ansvar och reklamation

Viktigt: Kontakta din läkare vid kända överkänsligheter eller om du använder andra produkter som kan påverka eller påverkas av vara du köper från nu3.


Vi ansvarar för varorna enligt vad som följer av lag. Om du är näringsidkare (se § 1) gäller dock att vi inte ansvarar för indirekt förlust samt att vårt sammanlagda ansvar enligt ett köpeavtal inte ska överstiga köpeskillingen.

Meddelande om reklamation kan lämnas eller sändas till:
nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Tyskland
Fax: +49 (0)30 39743422
E-Mail: service@nu3.se


Om du är konsument har du tre år på dig att reklamera ursprungliga fel; är du näringsidkare ska du reklamera senast 6 månader efter köpet. Oavsett om du är konsument eller näringsidkare gäller dock att du alltid måste reklamera inom skälig tid efter att du har upptäckt felet på varan.

För webbplatsen och de tjänster som nu3 tillhandahåller i samband därmed ansvarar vi endast om grov vårdlöshet eller uppsåt föreligger.

§ 10 Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa allmänna villkor och din användning av denna webbplats ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag av svenska lagvalsregler och lagen (1987:822) om internationella köp (CISG). Vid tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Eventuella vidare tvister ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
Avtalsspråk är svenska.Version: juni 2014