Rättsliga meddelanden

nu3.se tillhandahålls av:

nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berlin
Telefon: 00800 - 423 779 61
Telefax: +49 30 39743422
E-Mail: info@nu3.se 
Internet: www.nu3.se

Vänligen skicka varuleveranser till:

nu3 Gmbh
c/o FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren, Tyskland

Bankuppgifter:

nu3 GmbH 
Bank: Commerzbank
IBAN: DE04100400000209817631
BIC: COBADEFF

Organisationsnummer: 502073-1526
Svenskt momsregistreringsnummer: SE502073152601


Verkställande direktörer::
Dr. Robert Sünderhauf, Kassian Ortner

Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg (Berlin)
Organisationsnummer (Tyskland): HRB 134222 B
Momsnummer: DE277811558

Ansvarig enligt bestämmelserna i de tyska lagrummen § 55 (2) Rundfunkstaatsvertrag (RStV) och § 5 Telemediengesetz (TMG): Dr Robert Sünderhauf (adress som ovan)

nu3 är EU-ekocertifierad –  Ekologiskt kontrollmyndighet: DE-Öko-001

Har du några frågor eller vill kontakta oss? Vi är tillgängliga per telefon mån-fre 09:30-18:00. Annars är du välkommen att sända e-post till info@nu3.se

Information om onlinesystem för tvistlösning: Europeiska kommissionen kommer under första kvartalet 2016 erbjuda en internetplattform för online tvistlösning (sk. "ODR"). Plattformen ska fungera som en samlingspunkt för utomrättslig lösning av tvister som rör avtalsförpliktelser som härrör från online-försäljningskontrakt. ODR-plattformen kommer att vara tillgänglig via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ansvarsfriskrivningar

Ansvar för innehållet
Innehållet på vår webbplats har tagits fram med omsorg. Vi tar emellertid inte ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Vi övervakar inte överförd eller lagrad information och utreder inte heller omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Efter anmälan om att visst innehåll strider mot lag, kommer vi emellertid att ta bort innehållet omedelbart.

Ansvar för länkar
Webbplatsen innehåller länkar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Eftersom vi inte kontrollerar dessa webbplatser tar vi inget ansvar för webbplatsernas innehåll eller för de varor eller tjänster som erbjuds där. När länkarna lades upp kontrollerades webbplatserna, och något lagstridigt innehåll påträffades inte. Vi kan dock inte hålla permanent kontroll på webbplatser, men efter anmälan om att visst webbplats har innehåll som strider mot lag, kommer vi att ta bort länken till webbplatsen.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och får inte utan nu3:s tillåtelse nyttjas i större utsträckning av vad som är tillåtet enligt tvingande lag. Nedladdning, utskrift eller kopiering av information på webbplatsen är tillåten endast för privat, icke-kommersiellt, bruk. Innehåll på webbplatsen som skapats av tredje man ska vara angivet som sådant. Skulle du ändå uppmärksamma ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Efter anmälan kommer vi omedelbart att ta bort innehållet.

Personuppgifter m.m.

Det går oftast att använda denna webbplats utan att lämna information om sig själv. I den utsträckning webbplatsen samlar in personuppgifter (såsom namn, adress eller e-postadress) sker det så långt som möjligt på frivillig basis. Se vår integritetspolicy för mer information.
Vi vill påminna om att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) aldrig är helt säkert. Ett fullständigt skydd mot obehörig åtkomst kan inte uppnås.
nu3 accepterar inte att publicerade kontaktuppgifter används för att skicka obeställd reklam och förbehållar sig rätten att agera i enlighet med lag mot spam och liknande åtgärder.