Regler och villkor - Mors dag tävling

Villkor

§ 1 Utlottning och priser


(1) spelverksamhet bedrivs av nu3 GmbH. nu3 GmbH står för priset för den här tävlingen.

(2) Denna kampanj inte är anknutet till Facebook och är inte på något sätt garanterad, godkänd eller anordnad av Facebook. Mottagaren av den information som du uppger är inte Facebook, utan medlemmarna av fan-sidan.

(3) Priset är en Mors dag gåva som du hittar här: Mamma, tack för din kärlek och ditt stöd!

§ 2 Deltagande

(1) Vinnaren måste vara myndig.

(2) Deltagande i tävlingen är endast möjlig i sitt eget namn, medverkan av tredje part förbjuds.

(3) I händelse av vinst, kommer vinnaren att kontaktas automatiskt eller personligen av nu3 GmbH.  Om vinnaren efter försök på kontakt ej tar anspråk på priset förfaller prisanspråket efter 2 kalenderveckor efter första kontaktförsök.

§ 3 Uteslutning av tävling

(1) Anställda på nu3 GmbH, samarbetspartners och anhöriga till nämda parter får ej delta i tävlingen.

(2) Vid brott mot dessa villkor förbehåller nu3 GmbH sig rätten att utesluta personer ur tävlingen.

(3) Uteslutna personer som använder otillåtna metoder för att manipulera resultat kan i vissa fall nekas på vinst eller krävas tillbaka på vinst.

(4) Den som uppger felaktig information om sig själv kan eventuellt uteslutas från tävlinge.

§ 4 Genomförande och förvaltning

(1) Deltagande i tävlingen innebär att deltagare är ett fan av nu3 sin Facebook sida och uppger uppriktig information. Anmälan och deltagande i tävlingen är under perioden 13.05.2014 till 22.05.2014.

(2) Vinnaren meddelas inom en vecka via omnäning i ett inlägg på Facebook eller i kommentarsfältet och måste inom 14 dagar ta kontakt med nu3 GmbH. I det fall då vinnaren inte svarar inom given tidsperiod förfaller krav på pris.

(3) Kontant utbetalning för pris är ej möjlig.

(4) Priset kan inte förmedlas vidare till en tredje part.

(5) nu3 GmbH förbehåller sig rätten att avbryta tävlingen när som helst utan att behöva ange några skäl. nu3 GmbH tar ej ansvar för tekniska skäl som kan påverka korrekt drift av tävlingen, (t.ex. virus i datasystem, manipulation eller fel i mjukvara).

(6) nu3 GmbH betalar fraktkostnad för paket som skickas inom Sverige till vinnarens leveransadress.

(7) Om leveranser sker med ett fraktbolag kommer vinnaren att få infomation om leverans av fraktbolaget. Det är vinnarens ansvar att ange tillgänglig adress i närområdet vid händelse av vinnarens frånvaro.

Tillämpad lag
Detta avtal (och ytterligare regler, politik, eller riktlinjer som införlivats genom hänvisning) ska regleras och tolkas i enlighet med det lagarna i Berlin, Tyskland, utan att ge effekt till alla principer om lagkonflikt.

Ändringar i avtal
Vi förbehåller oss rätten att efter eget godtycke, ändra eller ersätta sammanfattande villkor genom att publicera de uppdaterade villkoren på webbplatsen. Din fortsatta användning av sidan efter ändring görs med hänsyn och acceptans av nya regler och villkor.

Vänligen se över detta avtal regelbundet för uppdateringar och förändringar. Om du inte godkänner detta avtal eller ändringar av detta avtal bör du inte ta del av sidan.

Kontakta oss
Om du har frågor till dessa regler och villkor, vänligen besök Kontakta oss.